Missie en Visie

Gemeente de Schuilplaats wil vanuit haar roeping en identiteit een schuilplaats zijn voor een ieder die dat nodig heeft.
We willen je graag welkom heten en je in aanraking brengen met de onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding van God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.
We hopen dat je onder leiding van de Heilige Geest zelf mag ontdekken hoe geweldig het is een zoon of dochter van de Allerhoogste God te zijn.

Daarnaast is het onze roeping om Gods liefde en Gods Koninkrijk in de omgeving zichtbaar te maken onder leiding en in de kracht van de Heilige Geest.
Wij geloven dat God alle mensen in onze omgeving op het oog heeft om Zijn leven aan uit te delen.
Wij willen elkaar toerusten om de goede boodschap van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk onder leiding van de Heilige Geest uit te leven in woorden en daden in alle delen van de maatschappij.