Geven en ANBI

ANBI

ANBI status van Gemeente De Schuilplaats.
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft op 30 november 2007 een convenant gesloten met de Belastingdienst inzake de ANBI-regeling.
Dit houdt in dat aan de VPE als één van de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen een groepsbeschikking is afgegeven, zodat de VPE haar zelfstandige onderdelen en de bij haar aangesloten gemeenten erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften aan Gemeente De Schuilplaats zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Voor elke ANBI geldt een publicatieplicht van informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording.
Op het ANBI portaal welke te vinden is op de website van de VPE vindt u de informatie die op grond van wettelijke regels moet worden gepubliceerd.
Het RSIN/fiscaal nummer van Gemeente De Schuilplaats is: 809853553

Geven

We vinden het geweldig als je Gemeente De Schuilplaats wilt helpen bij het uitvoeren van de roeping die we van God hebben ontvangen.
Er zijn verschillende manieren waarop je dit ook financieel kunt doen.

– Door een gift over te maken naar IBAN: NL88 INGB 0005 7006 78 of NL11 INGB 0685 9622 88 Beide t.n.v. “Gemeente De Schuilplaats, Culemborg”
– Door tijdens de samenkomst een éénmalige machtiging in te vullen of contant geld te geven.
– Door onderstaande online machtiging in te vullen waarmee we eenmalig jouw gift van je bank mogen incasseren.

 

AVG

Als u onze privacyvoorwaarden wilt lezen klik dan op deze link: Privacyvoorwaarden