Geschiedenis

“Dan zal de HERE over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen.”  (Jesaja 4:5-6 NBG ’51)

Hoe het begon:
In 1980 ontving Bert Niehof de vraag of hij wilde meewerken een gemeente in Culemborg te gaan starten. In een periode van bidden en zoeken naar een antwoord op deze vraag, ontving hij een duidelijk woord van de Heer. Het was Jesaja 4 en met name de verzen 5 en 6. Voor hem werd duidelijk dat dit ook ging over het gebied van de Betuwe en daarmee specifiek de plaats Culemborg. De Heer zal er een beschutting geven en een plaats creëren die als een schuilplaats zal zijn. De bevestiging was er en de naam van de gemeente was geboren: De Schuilplaats.
Op 7 september 1980 was de eerste samenkomst van wat Volle Evangelie Gemeente De Schuilplaats werd genoemd.

Gedurende 22 jaar was Bert Niehof de voorganger van de gemeente en gaf hij inhoud aan de roeping die de Heer hem en de gemeente had gegeven.
In 2002 stopte Bert Niehof als voorganger van V.E.G. De Schuilplaats en nam Hein Hüpscher zijn plaats als voorganger van de gemeente over.
Onder zijn leiding veranderde de naam van de gemeente in: Gemeente De Schuilplaats en werd er een nieuw logo geïntroduceerd.
Tijdens de diensten kwam de focus wat meer op de geloofsboodschap te liggen en er waren allerlei ontwikkelingen waardoor de gemeente meer structuur kreeg.
De roeping op de gemeente was echter onveranderd.
Nog steeds was en is het een Schuilplaats voor velen in de omgeving en daarmee vervult zij haar roeping als regiogemeente.
In januari 2015 eindigde het voorgangerschap van Hein Hüpscher in Gemeente De Schuilplaats.