Gemeenteleiding

De gemeente wordt geleid door een oudstenteam.
Het oudstenteam draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid over zaken als de visie van de gemeente, de waarden, de koers en de theologische richting.
Daarnaast is iedere oudste verantwoordelijk en aanspreekpunt voor zijn/haar eigen taakgebied(en), zoals Connect-groepen, Zending en Evangelisatie of Kinderen en Jongeren.

We geloven in dienend leiderschap, waarbij de leden van het oudstenteam er zijn om de gemeente en elkaar te dienen.
We streven geen hiërarchie na waarbij de een over de ander gaat heersen.
We functioneren als team waarin de taken en verantwoordelijkheden zo zijn verdeeld dat ieder functioneert in zijn of haar kracht.
De voorganger functioneert in het oudstenteam in de rol van primus inter pares – eerste onder de gelijken.

In 2016 is Frank Niehof aangesteld als voorganger van Gemeente De Schuilplaats en functioneren Frank en Jannie
als voorgangersechtpaar in de gemeente.

Het oudstenteam bestaat uit:

Frank Niehof (voorganger):
pilaar – diensten/pastoraat/financiën
0345-511198


John de Jong:
pilaar – ondersteunende bedieningen
0345-572609


Marijke Niehof:
pilaar – kinderen, jeugd en jongeren
0344-627453