Pieter
Ik ben Pieter Jansen en getrouwd met Faith Jansen. Wij hebben 2 dochters Michelle en Dunamis.
In 2007 ben ik naar Oeganda vertrokken om een zendeling daar te helpen. Vanaf dat moment wist ik dat God mij riep om in Oeganda te dienen. Wij gebruiken in Oeganda diverse methoden om de bevolking te bereiken met het evangelie. Wij doen dit in verschillende districten.

Het bereiken van de bevolking doen we doormiddel van verstrekken van kleding, zeep en vaseline en soms ook rijst in de dorpen die we bezoeken.
Op de verschillende plaatsen waar we komen bekijken we welke nood er is en zoeken we op welke manier we als World Evangelism, zo heet onze bediening, hieraan kunnen doen.
Als er geen school in de buurt is kijken we of we een school kunnen starten in een plaatselijke kerk.
Wij hebben gemerkt dat Bijbelsonderwijs en discipelschap in Afrika nodig is. Wij richten ons op dit moment op Oeganda en omliggende landen van Oeganda.

Onze bediening is met diverse landen verbonden o.a. Amerika, Canada, Zweden, Noorwegen, Rwanda, Kongo, Kenia en Oeganda.
Gemeente de Schuilplaats is onze thuisgemeente in Nederland.

Faith
Ik ben Faith Jansen. Ik woon in Oeganda; ik ben er geboren en opgegroeid. Ik ben een wedergeboren christen, gedoopt in water en in de Heilige Geest.
Ik geloof in de drie-enige God en heb een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
Ik heb mij bekeerd toen ik 10 jaar was, in een samenkomst van een Volle Evangelie Gemeenten.
Al in mijn jonge jaren ben ik begonnen met activiteiten in en rond de kerk; dat heb ik gedaan omdat ik een diep verlangen had om God goed te leren kennen.
Tijdens mijn aanwezigheid in de zondagsschool muntte ik uit in het uit mijn hoofd leren van allerlei teksten uit de Bijbel.
Ik werd daarin aangemoedigd door onze zondagsschoollerares die ons iedere week overhoorde.
Deze zondagsschoollerares vond dat ik een serieuze student was en stond mij daarom toe om ook zelf enige lessen te geven.
Na een jaar werd ik leider van de muziek groep; God hielp mij letterlijk iedere dag.
Toen ik 15 jaar was geworden ging ik naar de jeugdgroep en al snel werd ik assistent leider van de jeugdgroep. Iets later werd ik ook leider van het jeugdkoor.

Ik werk nu voor WORLD EVANGELISM MINISTRY. Ik spreek enkele van de lokale talen die in Oeganda worden gebruikt en ik ben daarom actief als tolk / vertaler.
Daarnaast geef ik ook zelf les tijdens conferenties en zondagse samenkomsten.
Ik ben een echte aanbidder. Ik ben leider geworden van het vrouwen- en kinderwerk en in die rol geef ik advies aan meisjes die in probleemsituaties verkeren.
Meisjes worden verkracht door familieleden, door onderwijzend personeel of noem maar op, en sommigen worden daarbij HIV positief.
Ik geef ook advies aan meisjes die een abortus willen laten plegen. Vaak zijn dat nog maar kinderen.
Ik probeer een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben. God heeft mij al vaak gebruikt om vrouwen en meisjes hoop voor de toekomst te geven.
We kunnen al veel bereiken met een klein beetje geld en met de hulp van goedwillende mensen.

Michelle

Michelle is 15 jaar. Michelle zit op een internationale school, dit omdat het haar kansen in de toekomst vergroot. Als ze op een gewone overheidsschool zat, zou ze in de toekomst veel minder kans op een baan hebben. Michelle gaat elke dag rond 6:30 uur met de bus naar school en komt rond 17:30 uur weer thuis. Zaterdags gaat ze ’s ochtends naar school en komt ze rond 14:00 uur weer thuis. Ze doet het erg goed op school.
Ook in de bediening speelt ze een belangrijke rol. Michelle onderwijst de kinderen op zondag in Bijbelsonderwijs. Kinderen leren niet alleen Bijbelse verhalen, maar doet ook dans en drama en zingen.

Michelle vind het erg leuk om dingen te maken o.a. kleding voor poppen. Ze wil graag iets in de mode doen in de toekomst.

Dunamis

Dunamis is 10 jaar. Dunamis betekend kracht. Dunamis zit op dezelfde school als Michelle en ze gaan dus beide met de bus naar school en komen samen weer met de bus naar huis. Ze gaan met een brommer naar de hoofdweg om daar op de bus naar school te stappen en nemen ook de brommer weer terug als ze thuis komen. Dunamis vind alles leuk ze houdt van zingen, dansen en drama en alles wat maar mogelijk is om te leren. Ook Dunamis is betrokken bij de bediening. Ook zij geeft onderwijs op zondag aan de kinderen, vooral bij dansen, zingen en drama. Ook op zaterdag komen kinderen om te oefenen voor zondag, waarbij Dunamis kinderen traint.

Beide, Michelle en Dunamis, doen erg hun best op school maar het belangrijkste is en dat weten ze is hun relatie met God en Christus Jezus. Ze streken zich beide uit om door God gebruikt te worden, daar waar Hij hun wil gebruiken.

Mocht u meer willen weten van ons werk in Oeganda dan kunnen wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte houden.
U kunt een mailtje sturen naar dan sturen wij u de nieuwsbrief.
Ook via onze website kunt u lezen wat we doen www.worldevangelism.nl.
Naast uw gebed is financiële steun welkom. U kunt uw gift overmaken via Gemeente De Schuilplaats met als omschrijving Pieter & Faith Jansen in Oeganda.