World Evangelism

Pieter
Ik ben Pieter Jansen en ben getrouwd met Faith en we hebben 2 kinderen; Michelle en Dunamis.
God heeft mij geroepen om in Oeganda het evangelie te verkondigen. Ik doe dit samen met mijn vrouw en wij doen dat in diverse districten in Oeganda.
Het is niet alleen het Woord dat we verkondigen, maar ook dat we kinderen helpen d.m.v. zeep, vaseline, kleding en eten.
Ook kijken we of er scholen in de buurt zijn waar kinderen onderwijs kunnen krijgen en hoe wij hen daarmee kunnen helpen.
Als er geen school in de buurt is kijken we of we een school kunnen starten in een plaatselijke kerk.
Wij hebben gemerkt dat Bijbels onderwijs en discipelschap in Afrika nodig is.  Wij richten ons op dit moment op Oeganda en omliggende landen van Oeganda.
World Evangelism is de naam van onze bediening.
Onze bediening is met diverse landen verbonden o.a. Amerika, Canada, Zweden, Noorwegen, Rwanda, Kongo, Kenia en Oeganda.
Gemeente de Schuilplaats is onze thuisgemeente in Nederland.

Faith
Ik ben Faith Jansen. Ik woon in Oeganda; ik ben er geboren en opgegroeid. Ik ben een wedergeboren christen, gedoopt in water en in de Heilige Geest.
Ik geloof in de drie-enige God en heb een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
Ik heb mij bekeerd toen ik 10 jaar was, in een samenkomst van een Volle Evangelie Gemeenten.
Al in mijn jonge jaren ben ik begonnen met activiteiten in en rond de kerk; dat heb ik gedaan omdat ik een diep verlangen had om God goed te leren kennen.
Tijdens mijn aanwezigheid in de zondagsschool muntte ik uit in het uit mijn hoofd leren van allerlei teksten uit de Bijbel.
Ik werd daarin aangemoedigd door onze zondagsschoollerares die ons iedere week overhoorde.
Deze zondagsschoollerares vond dat ik een serieuze student was en stond mij daarom toe om ook zelf enige lessen te geven.
Na een jaar werd ik leider van de muziek groep; God hielp mij letterlijk iedere dag.
Toen ik 15 jaar was geworden ging ik naar de jeugdgroep en al snel werd ik assistent leider van de jeugdgroep. Iets later werd ik ook leider van het jeugdkoor.

Ik werk nu voor WORLD EVANGELISM MINISTRY. Ik spreek enkele van de lokale talen die in Oeganda worden gebruikt en ik ben daarom actief als tolk / vertaler.
Daarnaast geef ik ook zelf les tijdens conferenties en zondagse samenkomsten.
Ik ben een echte aanbidder. Ik ben leider geworden van het vrouwen- en kinderwerk en in die rol geef ik advies aan meisjes die in probleemsituaties verkeren.
Meisjes worden verkracht door familieleden, door onderwijzend personeel of noem maar op, en sommigen worden daarbij HIV positief.
Ik geef ook advies aan meisjes die een abortus willen laten plegen. Vaak zijn dat nog maar kinderen.
Ik probeer een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben. God heeft mij al vaak gebruikt om vrouwen en meisjes hoop voor de toekomst te geven.
We kunnen al veel bereiken met een klein beetje geld en met de hulp van goedwillende mensen.

Michelle
Michelle is op 30 oktober jl. 13 jaar geworden. Michelle is een meisje dat echt van God houdt.
Ze leeft in de overtuiging dat het Gods genade is dat ze nog leeft.
Toen ze 3 jaar was kreeg ze een ernstige malaria-aanval die maar erg weinig kinderen overleven.
De malaria-aanval was zo ernstig dat ze 4 dagen in coma lag. Ze kan uit haar eigen leven getuigen dat God een machtige God is die echt van haar houdt.
Tijdens de malaria-aanval heb ik God gesmeekt om haar leven te redden en op de 5e dag verhoorde Hij mijn gebed.
Ze werd helder wakker uit de coma en voelde zich ook goed. Ik weet zeker dat God haar heeft aangeraakt met Zijn machtige hand.
Michelle houdt van de Heer en leeft voortdurend in het besef van Zijn aanwezigheid.

Dunamis
Dunamis is nu 8 jaar oud. Haar naam betekent ‘kracht’ en ze doet die naam echt eer aan; ze vertelt iedereen en overal over het evangelie.
Het blijft ons verbazen dat ze iedereen over Jezus verteld. Op school, in winkelcentra, en aan de mensen op straat.
Mensen luisteren ook naar haar. Op school vertelt ze andere kinderen voortdurend verhalen uit de Bijbel. Ze noemen haar daarom ‘de dominee’.
Als ze hoort dat andere kinderen ziek zijn, dan is ze er snel bij om voor die zieke kinderen te bidden. Ze weet gewoon dat God mensen geneest.
Dunamis leeft net als haar zusje in de overtuiging dat het Gods genade is dat ze nog leeft. Ze is al een paar keer in levensbedreigende situaties geweest.
God heeft haar telkens uit die situaties gered. Hier in Oeganda weten we dat het belangrijk is om dicht bij Jezus te blijven.
Als puntje bij paaltje komt is Hij de enige waar je echt op kunt vertrouwen!
Allebei onze meisjes hebben een mooie stem en zingen op het podium in onze zondagse samenkomsten.

Mocht u meer willen weten van ons werk in Oeganda dan kunnen wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte houden.
U kunt een mailtje sturen naar dan sturen wij u de nieuwsbrief.
Ook via onze website kunt u lezen wat we doen www.worldevangelism.nl.
Naast uw gebed is financiële steun welkom. U kunt uw gift overmaken via gemeente de Schuilplaats met als omschrijving Pieter & Faith Jansen in Oeganda.