De gemeente wordt geleid door een Oudstenteam waarbij iedere oudste ook verantwoordelijk is voor een bepaald gebied (pilaar) in de gemeente.
Het Oudstenteam wordt geleid door de voorganger die tevens voorzitter van het bestuur is.
Het bestuur wordt gevormd door alle leden van het Oudstenteam.
De voorganger functioneert in de rol van primus inter pares – eerste onder de gelijken.

Op 24 januari 2016 is Frank Niehof ingezegend en bevestigd als voorganger van Gemeente De Schuilplaats en functioneren Frank en Jannie
als voorgangersechtpaar in de gemeente.

Het is goed te benadrukken dat de leden van het Oudstenteam er zijn om elkaar en de gemeente te dienen.
We streven geen hiërarchie na waardoor de één over de ander gaat heersen, maar we zijn een gezin waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld,
zodat een ieder tot groei en ontplooiing kan komen in zijn of haar relatie met de Here Jezus.
Daarmee zal Gemeente De Schuilplaats als lichaam groeien naar het beeld van haar Hoofd, onze Here Jezus.

Het huidige oudstenteam bestaat uit:

Frank Niehof (voorganger):
pilaar - diensten/pastoraat/financiën
0345-511198

Henk Bouman:
pilaar - toerusting
0344-624562

John de Jong:
pilaar - ondersteunende bedieningen
0345-572609

Clay Lombo:
pilaar - zending & evangelisatie
0345-642529

Marijke Niehof:
pilaar - kinderen, jeugd en jongeren
0344-627453

Tonja Schmidt:
pilaar - kringen
0344-615870