Omdat Gemeente De Schuilplaats een plaats wil zijn waarin veel mensen uit de omgeving mogen schuilen, willen we mensen in ons midden verwelkomen ieder met zijn of haar eigen verleden. Mensen kunnen vanuit dat verleden diverse problematieken met zich meedragen.
Zoals Jezus in Zijn wandel op aarde oog had voor de gebrokenen, gewonden en zieken, zo mogen ook wij dat hebben en in Zijn Naam heling, genezing en bevrijding toepassen, zodat mensen hun herstel in Jezus mogen vinden.
We willen in verschillende settingen mensen toerusten om andere mensen te kunnen helpen.

Iedere gelovige heeft door de Heilige Geest de mogelijkheid aandacht te geven en ondersteuning te verlenen aan een ander.
Soms is er echter meer specifieke hulp nodig en daarvoor is een team van ervaren gelovigen toegerust om individueel of in samenwerkingsverband geestelijke ondersteuning te bieden.
Soms is er een combinatie nodig van geestelijke, medische en/of psychologische hulpverlening en kunnen wij, in overleg met betrokkene, besluiten externe hulp en samenwerking te zoeken.