Gemeente De Schuilplaats is een gastvrije gemeente.
Een van de kernwaarden van onze gemeente is dat we gastvrij willen zijn voor iedereen die bij een samenkomst aanwezig wil zijn.

Welkomstteam

Deze gastvrijheid wordt onder andere zichtbaar door middel van het Welkomstteam. Bij elke zondagse samenkomst staan er één of twee leden van dit team bij de deur om gasten en gemeenteleden van harte welkom te heten.
Tevens wordt door het Welkomstteam de wekelijkse nieuwsbief uitgereikt waar informatie in staat vermeld over o.a. de samenkomst en over activiteiten in de komende week.

Stewardsteam

Om onze diensten ordelijk te laten verlopen hebben we een Stewardsteam.
De teamleden van dit team helpen gasten naar een zitplaats en adviseren ouders met kinderen van de basisschool leeftijd, welke kinderdiensten er zijn en nodigen hen daarvoor uit.
Verder assisteren de stewards bij het uitdelen van het Heilig Avondmaal en bij het ophalen van de offerande.
Mocht er onverhoopt een ongelukje gebeuren waarbij eerste hulp moet worden verleent, dan zijn ook de stewards hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Koffieteam

Nadat de zondagse samenkomst is afgelopen, blijven de meeste gemeenteleden om een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar contact te hebben.
De leden van ons Koffieteamteam zorgen ervoor dat dit mogelijk is en we vinden het fijn als ook onze gasten zich vrij voelen om wat langer te blijven en hieraan deel te nemen.
Een mooie gelegenheid om in contact te komen met mensen die al wat langer in Gemeente De Schuilplaats komen.

Offerandeteam

Tijdens de samenkomsten wordt er ook altijd een offerande opgehaald.
Omdat we het belangrijk vinden dat er op verantwoorde en transparante wijze met de giften wordt omgesprongen, hebben we een Offerandeteam.
Het tellen en registreren van het ontvangen geld wordt door twee leden van dit team gedaan.
Daarna word alles nog een keer gecontroleerd door de administratie van de gemeente.
Hiermee voorkomen we telfouten en borgen we dat er misstanden kunnen plaatsvinden.