SP Huiskring logo kleur kleinSP Huiskring logo kleur kleinSP Huiskring logo kleur klein

Kring visie

Gemeente De Schuilplaats is een geestelijke familie, ook wel Gods gezin genoemd.
Gezin zijn betekent dat je samen optrekt, elkaar kunt bemoedigen en van elkaar kunt leren.
Maar het betekent ook dat er aandacht en zorg is voor elkaar op zowel geestelijk als op praktisch gebied.
Deze aspecten van gezin zijn komen het beste tot ontplooiing binnen een kleinere groep.
Binnen Gemeente De Schuilplaats noemen we zo’n kleinere groep een huiskring.
Een ieder die lid is van Gemeente De Schuilplaats wordt vanaf de leeftijd van 25 jaar ingedeeld bij één van de regio-huiskringen.
Deze huiskringen komen eens in de twee weken bij elkaar.
Hiermee beogen we een groei van de onderlinge verbondenheid en persoonlijke aandacht voor een ieder te stimuleren.
We hopen dat door de onderlinge contacten in deze kringen een ieder zal worden opgebouwd in geloof en geestelijke groei en dat er mede hierdoor een levende gemeenschap ontstaat die gaat functioneren als een lichaam waarin het leven van Jezus steeds meer zichtbaar wordt.
De kringen staan ook open voor mensen die geen lid zijn van Gemeente De Schuilplaats.

SP Huiskring logo kleur kleinSP Huiskring logo kleur kleinSP Huiskring logo kleur klein