In de samenkomsten van Gemeente De Schuilplaats neemt het onderdeel lofprijs en aanbidding door middel van zang en muziek een belangrijke plaats in.
God heeft Gemeente De Schuilplaats uniek gemaakt en op het gebied van lofprijs en aanbidding nemen we de plaats in zoals God deze ons heeft geschonken.
Ons aanbiddingsteam heeft het verlangen de aanwezigen mee te nemen in de aanwezigheid van God om Hem te eren.
Hierbij zingen we op uitbundige wijze, maar soms ook heel rustig en ingetogen bekende of nieuwe liederen die uiting geven aan de grootheid van God, Zijn liefde en genade voor deze wereld en de autoriteit en kracht die er is in de naam van Jezus.
In deze atmosfeer geloven we dat de Heilige Geest harde harten weer zacht maakt, gesloten harten opent, gebroken harten herstelt en genezing en bevrijding biedt aan wie dat nodig heeft.
Dit is ook vaak het moment waarop de Heilige Geest door middel van de profetische gaven spreekt tot individuen of de gehele gemeente.
We staan open voor nieuwe bewegingen die God op dit gebied geeft aan Zijn Gemeente.

Het aanbiddingsteam bestaat uit aanbiddingsleiders, zangers, zangeressen en muzikanten.
Een belangrijk onderdeel van het aanbiddingsteam is ook de nauwe samenwerking met het beamerteam en het geluidsteam.

Het beamerteam zorgt voor de projectie van de liedteksten tijdens het zingen waardoor de aanwezige leden en gasten moeiteloos
kunnen meezingen met het aanbiddingsteam. Tijdens de preek en/of mededelingen kan dit team visuele ondersteuning verlenen door het
projecteren van foto’s, filmpjes of ander beeldmateriaal.

Het geluidsteam is verantwoordelijk voor de op- en afbouw van de geluidsapparatuur en de muziekinstrumenten.
Met behulp van onze moderne geluidsapparatuur proberen de geluidstechnici een goede weergave te bewerken van
datgene wat de Heilige Geest aan het doen is tijdens dit onderdeel van de samenkomst.
Ook tijdens de preek en/of mededelingen vinden we goede spraakverstaanbaarheid en storingsvrije geluidsweergave heel belangrijk.
Daarnaast wordt er van elke samenkomst een geluidsopname gemaakt waarvan de preek als MP3 op deze website wordt geplaatst.
Zo kunnen ook anderen die niet in de gelegenheid waren om de dienst bij te wonen de preek achteraf beluisteren.